Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/082/LLO
Data publikacji: 2019-01-03 10:08
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

    00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

  • Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

    00-001 Warszawa, ul. Targowa 65

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

    00-001 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie