Przeciwdziałanie zatorom na drogach krajowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/083/LWA
Data publikacji: 2019-04-15 08:56
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

    03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie