Dochodzenie należności Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnych

Nr ewidencyjny: P/18/090
Data publikacji: 2019-11-20 07:03
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie