Realizacja "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Nr ewidencyjny: P/18/092
Data publikacji: 2018-11-27 10:09
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,8 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2017 roku.