Realizacja "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Nr ewidencyjny: P/18/092
Data publikacji: 2018-11-27 10:09
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie