Finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych

Nr ewidencyjny: P/18/093
Data publikacji: 2019-07-04 07:33
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie