Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/001/KBF
Data publikacji: 2019-07-18 09:26
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa

 • Biuro Rzecznika Finansowego

  Al. Jerozolimskie 87

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  Al. Solidarności 77

 • Kancelaria Prezydenta RP

  ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

 • Kancelaria Sejmu

  ul. Wiejska 6/8 00-902 Warszawa

 • Kancelaria Senatu

  ul. Wiejska 6/8 00-902 Warszawa

 • Krajowe Biuro Wyborcze

  ul. Wiejska 10

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Narodowy Bank Polski

  ul. Świętokrzyska 11/21

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.