Wspólne prowadzenie instytucji kultury

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/022/LKA
Data publikacji: 2020-02-06 07:50
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum Śląskie w Katowicach

    ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 Katowice 40-205

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

    u. Ligonia 46 Katowice 40-037

Powrót

Przeczytaj treść ponownie