Wspólne prowadzenie instytucji kultury

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/022/LOP
Data publikacji: 2020-02-06 07:50
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

    40-017 Opole ul. Minorytów 3

  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

    45-082 Opole ul. Piastowska 14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2019 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 61 zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.