Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych

Nr ewidencyjny: P/19/023
Data publikacji: 2020-05-05 08:07
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku skontrolowała 1754 podmioty.