Finansowanie badań podstawowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/025/LPO
Data publikacji: 2020-11-03 08:02
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU

    ul.Zygmunta Noskowskiego 12/14, 61-704 POZNAŃ

  • INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W POZNANIU

    ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie