Pomoc świadczona przez gminy osobom żyjącym w ubóstwie

Nr ewidencyjny: P/19/041
Data publikacji: 2020-07-14 08:02
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.