Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/049/LGD
Data publikacji: 2020-09-17 14:16
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

    ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.