Zapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitalu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/064/LBI
Data publikacji: 2021-02-26 12:10
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

 • Szpital Ogólny w Kolnie

  ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

 • Szpital Wojewódzki im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży

  Al. J. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

  ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.