Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/068/LGD
Data publikacji: 2020-05-30 07:58
Dział tematyczny: gospodarka morska

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

  ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/2

 • Minister Środowiska

  00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

  81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10

 • Pomorski Urząd Wojewódzki

  80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 • Urząd Morski w Gdyni

  ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

 • Urząd Morski w Szczecinie

  Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

  Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2021 roku NIK zidentyfikowała 4,5 mld zł wydane z naruszeniem prawa.