Realizacja "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"

Nr ewidencyjny: P/19/069
Data publikacji: 2020-10-13 12:02
Dział tematyczny: sprawiedliwość

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

17,3 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2019 roku.