Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych

Nr ewidencyjny: P/19/083
Data publikacji: 2021-03-30 07:59
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie