Dzierżawa i użytkowanie jezior i obwodów rybackich Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/088/LGD
Data publikacji: 2020-10-13 12:02
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gospodarstwo Rybackie Liwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Rodowo 28, 82-550 Prabuty

 • Państwowa Wojewódzka Straż Rybacka w Gdańsku

  ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku

  ul.Kś. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

 • Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa "Troć" w Tczewie

  Czatkowy 61, 83-110 Tczew

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku skontrolowała 1629 podmiotów.