Dzierżawa i użytkowanie jezior i obwodów rybackich Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/088/LWR
Data publikacji: 2020-10-13 12:02
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ WE WROCŁAWIU

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

  ul. C. K. Norwida 34, 50-950 WROCŁAW

 • POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W LEGNICY

  ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59-220 LEGNICA

 • POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W WAŁBRZYCHU

  ul. Henryka Sienkiewicza 4/2, 58-300 WAŁBRZYCH

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.