Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/101/LBI
Data publikacji: 2020-04-03 10:39
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach

  ul. Kilińskiego 32, 17-300 Siemiatycze

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach

  ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

 • Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

  ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

 • Urząd Gminy Nurzec-Stacja

  ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

  ul. Żelazna 9 lok. 1U

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji

  ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja

Powrót

Przeczytaj treść ponownie