Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/001/KBF
Data publikacji: 2020-07-23 12:53
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Al. Jerozolimskie 7

 • Biuro Rzecznika Finansowego

  Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

 • Kancelaria Prezydenta RP

  ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

 • Kancelaria Sejmu

  ul. Wiejska 6/8 00-902 Warszawa

 • Kancelaria Senatu

  ul. Wiejska 6/8 00-902 Warszawa

 • Krajowe Biuro Wyborcze

  ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Narodowy Bank Polski

  ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.