Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/001/KGP
Data publikacji: 2020-07-23 12:53
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Urząd Miar

  00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 • Ministerstwo Rozwoju

  00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Państwowa Agencja Atomistyki

  00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

 • Polski Komitet Normalizacyjny

  00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

  00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

  00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188

 • Urząd Regulacji Energetyki

  02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

 • Wyższy Urząd Górniczy

  40-055 Katowice, ul. Księcia J. Poniatowskiego 31

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.