Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Jednostka kontrolująca: Departament Administracji Publicznej

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/007/KAP
Data publikacji: 2021-07-19 08:12
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1, woj. Dolnośląskie

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  00-918 Warszawa, ul. J.Ch. Szucha 25, woj. Mazowieckie

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, woj. Mazowieckie

 • Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

  59-170 Przemków ul. Głogowska 17, woj. Dolnośląskie

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie

  59-170 Przemków, ul. Kościuszki 6B, woj. Dolnośląskie

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy

  59-220 Legnica, ul. jaworzyńska 47, woj. Dolnośląskie

 • Urząd Miasta Legnicy

  59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8, woj. Dolnośląskie

 • Urząd Miejski w Przemkowie

  59-170 Przemków, ul. Plac Wolności 25, woj. Dolnośląskie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.