Nadzór nad rynkiem funduszy inwestycyjnych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/20/011/KBF
Data publikacji: 2021-09-07 06:57
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

    ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.