Gospodarka finansowa instytutów badawczych

Nr ewidencyjny: P/20/014
Data publikacji: 2021-02-02 09:43
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie