Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LBY
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • TVP S.A. O/Bydgoszcz

    Bydgoszcz ul.Kujawska 7

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2021 roku NIK zidentyfikowała 4,5 mld zł wydane z naruszeniem prawa.