Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LPO
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POZNANIU

    ul. Serafitek 8, 61-144 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.