Gospodarka majątkowa i finansowa Telewizji Polskiej S.A.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/022/LWA
Data publikacji: 2021-10-15 07:56
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Telewizja Polska S.A. Oddział w Warszawie

    ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie