Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/025/LWA
Data publikacji: 2021-07-30 13:15
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o. w Warszawie

    ul. Łazienkowska 3; 00-449 Warszawa

  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

    ul. marymoncka 34; 00-968 Warszawa

  • Urząd Gminy Raszyn

    ul. Szkolna 2a ; 05-090 Raszyn

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.