Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/KPB
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

  ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa

 • Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia

  ul. Wilcza 9, 00-53 Warszawa

 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

  ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.