Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/LOP
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundacja Ex Bono

    45-641 Opole ul. Oświęcimska 88/423

  • Uniwersytet Opolski

    45-040 Opole ul. Pl. M. Kopernika 11A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie