Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/LWA
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundacja Mamy i Taty w Warszawie

    ul. Patriotów 110/316; 04-844 Warszawa

  • Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra w Warszawie

    ul. Sienna 45/5; 00-121 Warszawa

  • Fundacja Strażnik Pamięci w Warszawie

    Al. Jerozolimskie 212; 02-486 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.