Działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, w tym realizacja Programu Wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/039/LWA
Data publikacji: 2021-04-27 08:01
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

    02-957 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 9, woj. Mazowieckie

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie

    02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, woj. Mazowieckie

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

    03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.