Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Nr ewidencyjny: P/20/041
Data publikacji: 2021-06-24 08:01
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.