Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/041/KPS
Data publikacji: 2021-06-24 08:01
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

    ul. Konstytucji 3. Maja 16, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMIU Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 RADOM

    Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 RADOM

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYRARDOWIE

    1 Maja 60, 96-300 ŻYRARDÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.