Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/046/LKI
Data publikacji: 2022-05-11 09:46
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 91

 • Urząd Gminy w Piekoszowie

  26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66A

 • Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J.Głogowskiego 3/5

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

  25-026 Kielce, al. Ks. J.Popiełuszki 41

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piekoszowie

  26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 54a

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.