Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/067/LWA
Data publikacji: 2021-11-23 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Konstancin - Jeziorna

    ul. Antoniego Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin - Jeziorna

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

    ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku

    ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Powrót

Przeczytaj treść ponownie