Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/071/LBI
Data publikacji: 2021-04-23 07:59
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

    ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok

  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

    ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-099 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.