Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

Nr ewidencyjny: P/20/077
Data publikacji: 2021-07-01 09:44
Dział tematyczny: praca

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2023 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 118 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.