Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/081/LRZ
Data publikacji: 2021-09-14 07:00
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Jaśliskach

  38-485 Jaśliska 171

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

  35-010 Rzeszów, ul. Cieplińskiego 4

 • Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

  37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1

 • Urząd Miasta Tarnobrzega

  39-400 Tarnobrzeg, ul. T. Kościuszki 32

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.