Realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/090/LWA
Data publikacji: 2021-11-09 08:04
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

  Pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

  ul. Bolesława Limanowskiego134; 26-600 Radom

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu

  ul. Dzieci Polskich 5; 07-430 Myszyniec

 • Urząd Miejski w Radomiu

  ul. Jana Kilińskiego 30; 26-600 Radom

Powrót

Przeczytaj treść ponownie