Wykonanie budżetu państwa w 2020 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/001/KGP
Data publikacji: 2021-07-22 09:30
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  26-609 Radom, ul. Jacka Malczewskiego 24

 • Główny Urząd Miar

  00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku skontrolowała 1629 podmiotów.