Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2020 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/21/002/KBF
Data publikacji: 2021-07-27 11:03
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowy Bank Polski

    ul. Świętokrzyska 11/21 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.