Działania organów administracji publicznej na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/003/KNO
Data publikacji: 2022-03-29 08:01
Dział tematyczny: informatyzacja

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki

    ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.