Udział Polski w realizacji projektu tworzenia i budowy Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/014/KGP
Data publikacji: 2021-11-05 07:59
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego

    00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7

  • Ministerstwo Finansów

    00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.