Funkcjonowanie programu Mieszkanie Plus

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/026/LGD
Data publikacji: 2022-03-23 08:24
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KĘPICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KĘPICACH

    ul. Niepodległości 6, 77-230 KĘPICE

  • URZĄD MIEJSKI W KĘPICACH

    ul. Niepodległości 6, 77-230 KĘPICE

Powrót

Przeczytaj treść ponownie