Funkcjonowanie programu Mieszkanie Plus

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/026/LKA
Data publikacji: 2022-03-23 08:24
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach

    ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice

  • Urząd Miasta Katowice

    ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.