Cyfryzacja Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym

Nr ewidencyjny: P/21/032
Data publikacji: 2022-06-07 15:08
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.