Cyfryzacja Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/032/LKI
Data publikacji: 2022-06-07 15:08
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe w Kielcach

    25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44

  • Starostwo Powiatowe w Opatowie

    27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17

  • Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

    27-600 Sandomierz, ul. A. Mickiewicza 34

Powrót

Przeczytaj treść ponownie