Przygotowanie wybranych podmiotów do realizacji zadań na rzecz zapewnienia porządku publicznego z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/040/LKA
Data publikacji: 2022-07-14 10:53
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

    ul.A.Lompy 19, 40-038 Katowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.