Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/056/LKA
Data publikacji: 2022-05-27 09:02
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Samodzielny Publiczne Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śl. U. M. w Katowicach

  ul. Francuska 20 Katowice 40-027

 • Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

  ulica Stanisława Kossutha 13 Katowice 40-844

 • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

  ul. Armii Krajowej 101 Bielsko-Biała 43-316

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu

  pl. Medyków 1 Sosnowiec 41-200

Powrót

Przeczytaj treść ponownie